Medlemslotteri

Herunder kan du læse om IF Stjernens medlemslotteri, der består af 125 lodder, der kan købes af foreningens medlemmer.

Køb af lodder:

Kan ske ved henvendelse til foreningens kasserer Hanne Andersen.
Ved reservation/køb via mail, skal du huske at oplyse navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse samt evt. reg.nr./kontonummer

Pris:

100kr pr. lod betales 1 gang årligt.

Betaling:

Opkrævning udsendes medio november hvert år, og betaling skal ske senest d. 1. december.

Manglende betaling:

Hvis betaling ikke er sket senest d. 1. december, så udskrives medio december en rykker, der skal betales senest d. 31. december.
Hvis rykkeren ikke er betalt senest d. 31. december, så vil dit lod blive solgt til et andet medlem.

Du er selv ansvarlig for, at melde ændringer i dine kontaktoplysninger og kontonummer direkte til Stjernens kasserer, samt for at betalingen sker hvert år.
Er du i restance, når udtrækningen foretages, så deltager dit lod ikke i udtrækningen.

Udtrækning:

Der trækkes lod mellem alle lodder 12 gange om året.

Udtrækningen foretages af bestyrelsen og offentliggøres ultimo hver måned her på IF Stjernens hjemmeside.

Gevinster:

Hver måned udtrækkes 5 lodder:
1. præmie kr. 250kr
2. præmie kr. 150kr
3. præmie kr. 100kr
4. præmie kr. 50kr
5. præmie kr. 25kr

Gevinsterne udbetales en gang pr. kvartal

Besked om gevinst:

Hvis du har oplyst din mailadresse, får du en mail fra IF Stjernens kasserer. Ellers får du besked pr. telefon eller brev.

Hvis du har oplyst dit pengeinstituts reg. nr. og konto nr., så sættes beløbet direkte ind på din konto.

Opsigelse af lodder:

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din deltagelse i lotteriet, skal du meddele dette via mail eller post til IF Stjernens kasserer.

Besøg IF Stjernen Håndboldklubs webshop
Gå til webshop

Medlemslogin